Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Historia

Treść

Historia naszego Stowarzyszenia

 

27 czerwca 1900 r.  we Lwowie - pierwsza rejestracja - data powstania naszego stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka"

został zatwierdzony Rejestrem CK Namiestnika we Lwowie dnia 27 czerwca 1900 r.

 

( był to czas, kiedy Polska była rozdarta przez trzech zaborców,

a Jaworzno należało do zaboru austriackiego w Galicji Zachodniej )

 

Stowarzyszenie i jego członkowie - nasi poprzednicy - przebyło długą historyczną drogę.

To ponad sto lat od jego powstania, dlatego jest trudno dokładnie przedstawić jego dzieje.

Zapewne możemy wyróżnić w nich parę etapów - okresów - i ważnych historycznych dat.

 

( informacje wg dokumentów stowarzyszenia )

 

Uchwalenie Statutu - 23.02.1990r.

 

5.02.1991r. rejestracja (ponowna) REAKTYWACJA
Okresy w historii naszego Stowarzyszenia:

1900 -

1901 - wybudowanie pierwszego budynku stowarzyszenia

1911 -

1918 - odzyskanie niepodległości przez Polskę

1939 - 1945 - II wojna Światowa

1946 - wznowienie działności po wojnie

1951- delegalizacja stowarzyszenia przez władze PRL

Czas nieformalnego działania członków, aktywność najcześciej w ramach jaworznickich katolickich parafii.

Po 1989r. ( zmianach ustrojowych w Polsce, zaistniała możliwość działalność stowarzyszeń )

Grupa inicjatywna, na czele ze  Stanisławem Kramarczykiem, podjęła starania reaktywacji Stowarzyszenia.

1991 - ponowna rejestracja, Reaktywacja Stowarzyszenia


 

 

Reaktywowano i zarejestrowano dnia 5 lutego 1991 r. przez Sąd Wojewódzki i Cywilny w Katowicach

 

 

2011r. - rok jubileuszu 111 rocznica powstania Stowarzyszenia,

                     100 rocznica śmierci ks. Stanisława Stojałowskiego,

                        20 rocznica reaktywacji - ponownej rejestracji Stowarzyszenia

 
Reaktywowano i zarejestrowano dnia 5 lutego 1991 r. przez Sąd Wojewódzki i Cywilny w Katowicach
 
 
16 marca 2013r. Uroczystość patronalna Stowarzyszenia - Msza św. ku czci św. Józefa
                                         oraz poświęcenie nowego sztandaru Stowarzyszenia
 
 
 22 marca 2014r. Uroczystość patronalna stowarzyszenia - Msza św. ku czci św. Józefa
                                         oraz poświęcenie nowej figury św. Józefa - naszego patrona oraz wstawienie do kapliczki na budynku naszego Stowarzyszenia przy ul. św. Wojciecha 2
 

 
 
Misja:
 
Z Bogiem i Narodem
 
 ZARZĄD Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka"

( kadencja - od marca 2016r. do marca 2018r. )


Prezes:  Łukasz Curyło

Wiceprezes: Dawid Domagalski

Wiceprezes: Marek Migas

Sekretarz: Maria Kramarczyk

Skarbnik: Dorota Radecka Chłosta

Członek zarządu: Tomasz Gędłek

Członek zarządu: Jerzy Nowakowski 

Członek zarządu: Włodzimierz Obtułowicz

Członek zarządu: Dawid Litka
 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Artur Szlósarczyk

Wiceprzewodniczący: Józef Orzechowski

Członek komisji: Krzysztof Litka


 

DYŻURY ZARZĄDU ( w minionych kadencjach ) :


w każdy wtorek miesiąca godz. 19 - 20
 

tel . 32 616 66 19 ( to numer telefonu stacjonarnego, który kiedyś funkcjonował z siedzibie Stowarzyszenia )


 
 
 ZARZĄD Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka"

( kadencja - od marca 2014r. do marca 2016r. )


Prezes:  Łukasz Curyło

Wiceprezes: Dawid Domagalski

Wiceprezes: Marek Migas

Sekretarz: Maria Kramarczyk

Skarbnik: Edward Baran

Członek zarządu: Jerzy Byrczek

Członek zarządu: Jerzy Nowakowski 

Członek zarządu: Włodzimierz Obtułowicz

Członek zarządu: Andrzej Opitek
 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Janina Polańska

Wiceprzewodniczący: Henryka Jałowiecka

Wiceprzewodniczący: Maria Pałczyńska

Członek komisji: Jerzy Sawicki


 

ZARZĄD Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka"
( kadencja - od marca 2012r. do marca 2014r.  )


Prezes: Edward Baran

Wiceprezes: Łukasz Curyło

Wiceprezes: Dawid Domagalski

Sekretarz: Maria Kramarczyk
 

Skarbnik: Henryka Jałowiecka

Członek zarządu: Jerzy Byrczek

Członek zarządu: Beata Jałowiecka

Członek zarządu: Marek Migas

Członek zarządu: Przemysław Wójcik
 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Janina Polańska

Wiceprzewodniczący: Apolonia Smalcerz

Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Obtułowicz

Członek komisji: Teresa Gzil
 


Adres:

43-600 Jaworzno, ul. św. Wojciecha 2

 

DYŻURY ZARZĄDU ( w poprzedniej kadencji ) :


w każdy wtorek miesiąca godz. 10 - 12
oraz 1 i 3 wtorek miesiąca godz. 17 - 18

tel . 32 616 66 19 ( poprzedni numer telefonu do Biura SKPJ )

23433