Z   BOGIEM   I   NARODEM w Jaworznie od 1900 r. i po reaktywacji od 1991 r.

 

jesteś na: Menu: Menu główneO nasKomisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna naszego Stowarzyszenia

 wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

 05.04.2018r. na dwuletnią kadencję:

Józef Orzechowski - Przewodniczący KR,

Wilhelm Siubka.
 

 

wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

02.04.2016r. na dwuletnią kadencję:

Artur Szlósarczyk - Przewodniczący KR,
Józef Orzechowski,
Krzysztof Litka.
 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i okresowa kontrola prac Zarządu i Stowarzyszenia.

Przedstawianie wniosków, uwag i zaleceń dla Zarządu oraz sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 

 
 

Komisja Rewizyjna 

wybrana na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

29.03.2014r. na dwuletnią kadencję:

Janina Polańska  - Przewodnicząca

Henryka Jałowiecka - Wiceprzewodnicząca

Maria Pałczyńska - Wiceprzewodnicząca

Jerzy Sawicki - Członek Komisji