Z   BOGIEM   I   NARODEM w Jaworznie od 1900 r. i po reaktywacji od 1991 r.

 

jesteś na: Menu: Menu główneO nasKomisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna naszego Stowarzyszenia

 wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

 05.04.2018r. na dwuletnią kadencję:

 

Wilhelm Siubka - Przewodniczący KR,

Józef Orzechowski.

.
 Decyzją Walnego Zebrania SKPJ z dnia 29.09.2020r.

przedłużono kadencję obecnej Komisji Rewizyjnej i Zarządu

do końca marca 2021r. ( terminu kolejnego Walnego Zebrania )


 

wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

02.04.2016r. na dwuletnią kadencję:

Artur Szlósarczyk - Przewodniczący KR,
Józef Orzechowski,
Krzysztof Litka.
 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i okresowa kontrola prac Zarządu i Stowarzyszenia.

Przedstawianie wniosków, uwag i zaleceń dla Zarządu oraz sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 

 
 

Komisja Rewizyjna 

wybrana na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

29.03.2014r. na dwuletnią kadencję:

Janina Polańska  - Przewodnicząca

Henryka Jałowiecka - Wiceprzewodnicząca

Maria Pałczyńska - Wiceprzewodnicząca

Jerzy Sawicki - Członek Komisji