Z   BOGIEM   I   NARODEM w Jaworznie od 1900 r. i po reaktywacji od 1991 r.